Debate

Je li socijalna država bolja od liberalne?

Argument

Socijalna država bolja je od liberalne jer ona bolje štiti svoje građane od liberalne. Što je zapravo zaštita građana? Država postoji upravo zbog svojih građana i kako bi njima osigurala najveću moguću zaštitu. Zaštitu građana možemo doživljavati dvama glavnim aspektima, osiguravanjem sigurnosti, i osiguravanjem osnovnih životnih potreba. Budući da između liberalne i socijalne države nema bitnih razlika u tome hoće li bolje ili lošije osiguravati građanima sigurnost, bitno nam je samo promotriti koja od njih će u boljoj mjeri osiguravati osnovne životne potrebe.

Kako socijalna država bolje štiti građane? Socijalna država korištenjem većeg dijela svojih financijskih i drugih resursa omogućava većem broju ljudi da imaju bolje osigurana socijalna prava poput mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja, ili stanovanja i hrane. Stanovanje i hrana, zajedno sa zdravstvenim osiguranjem, preduvjeti su da bismo uopće mogli živjeti. Mirovinsko osiguranje postoji kako bi štitilo ljude u starosti koja je uz djetinjstvo najosjetljivije životno razdoblje. Osim tih prava, osiguravanje obrazovanja preduvjet je za to da bismo imali društvo u kojem građani mogu normalno funkcionirati, osiguravati si ostala prava, pronaći zaposlenje i drugo.

Iako i liberalna država u nekoj mjeri osigurava socijalna prava, socijalna država radi to u mnogo boljoj mjeri. Kako je uloga države štititi građane, a ustvrdili smo da to socijalne države rade bolje, možemo zaključiti do one bolje ispunjavaju svoje uloge od liberalnih pa da su samim time i bolje.

Pobijanje

Kada govorimo o osiguravanju socijalnih prava, treba postaviti razliku između potreba i luksuza. Na primjer, ako govorimo o normalnom nastavnom satu, sve što nam je potrebno su predavač i metoda za vođenje bilježaka. Dok bi nasuprot tomu, individualan rad s učenicima, projektori i pametne ploče, laptopi i ostali moderni nastavni pribor bili luksuz, jer nisu nužni za nastavu, već samo olakšavaju određene stvari. Problem nastaje u tome da troškovi takvog obrazovanja rastu mnogo brže nego što raste njegova učinkovitost pa možemo govoriti o rasipanju resursa koji bi se mogli uložiti bolje na razvoj drugih stvari. Liberalna država također će skrbiti o građanima kao i socijalna samo što će resurse upotrijebiti znatno korisnije tako da će osiguravati samo nužno potrebne dijelove socijalnih prava, a ostaviti da si individue same potroše resurse na ono što je njima potrebnije.

Argument

Socijalna država bolja je od liberalne jer u boljoj mjeri osigurava jednakost. Što je jednakost i zašto je bitna? Jednakost je jedno od osnovnih ljudskih prava i vrijednost kojom se povodi moderno društvo. Osim jednakosti pred zakonom, postoji i jednakost u ljudskim pravima, i jednakost mogućnosti unutar društva. No danas posjedovanje bogatstva omogućuje ljudima više od onih koji ne posjeduju bogatstvo, pa ih time i stavlja u nejednak položaj. Bogatiji ljudi u stanju su si priuštiti skuplje zastupanje na sudu, koje je najčešće i bolje pa možemo reći da se na njih zakoni odnose drukčije od onih koji si mogu priuštiti lošije zastupanje. Također kada govorimo o ostalim ljudskim pravima poput slobode, zaposlenja, obrazovanja i slično, naprosto danas živimo u svijetu u kojem posjedovanja bogatstva omogućuje ljudima da mogu postići bolje odnosno skuplje obrazovanje, time i lakše naći posao, platiti si bolju zdravstvenu zaštitu i slično.

Kako socijalna država bolje osigurava jednakost? Socijalna država progresivnim oporezivanjem i osiguravanjem socijalnih prava, upravo preraspodjeljuje nejednakost u bogatstvu, tako da bogatijima uzima više bogatstva, a siromašnijima više daje upravo kako bi ujednačila mogućnosti između svih svojih građana.

Pobijanje

Ovaj argument samo govori o jednoj vrsti jednakosti, a to je jednakost u financijskom smislu. Progresivni porezi vrlo direktno stavljaju pred zakonom i državom imućnije ljude u nejednak položaj jer njima uzima veći postotak prihoda nego siromašnijim ljudima. Također ne rješava nejednakost u dovoljnoj mjeri, odnosno razlika između siromašnijih i bogatijih i dalje će ostati. Jedini način da potpuno nestane bio bi da država uzme sve resurse, i podjeli ih ravnomjerno među građanima, čime bi se potpuno narušila mogućnost slobodnog raspolaganja vlastitim resursima i radom, i vjerojatno je da bi bogatiji ljudi bolje uložili svoj novac nego siromašni te bi na kraju opet nastale jednake razlike.

Argument

Liberalna država je bolja od socijalne jer omogućava više slobode građanima. Što je sloboda i zašto je bitna? U modernim demokracijama postoji jednostavna ideja kada bi se ljudima trebala ograničiti sloboda: u situacijama kad ona utječe na slobodu i prava drugih. Sloboda naprosto znači ne onemogućavanje ljudima korištenje sebe i svojeg vlasništva kako god to oni žele dok god ne narušavaju tuđa prava i slobode.

Kako liberalne države daju više slobode? Liberalne države upravo u svojoj srži polaze od filozofije minimalnog sputavanja i uplitanja države i političkih institucija u slobode građana. Dok će se nasuprot tomu socijalne države uplitati kako bi osigurale što više socijalnih prava svima, bilo većim porezima koji narušavaju privatno vlasništvo bilo unutarnjom organizacijom. Socijalna država ne samo da ne potiče slobodu u jednakoj mjeri kao i one liberalne već je i narušavaju.

Pobijanje

Kada govorimo o slobodi u situaciji liberalne države, mi zapravo govorimo o slobodi jednog malog broja ljudi. No država bi trebala funkcionirati po načelu da ukupna količina slobode unutar države bude najveća moguća. Uzmemo li jednostavan primjer gdje netko zarađuje 100.000 kn, a netko 5000 kn. I jedan i drugi na troškove života moraju potrošiti 4000 kn, možemo vidjeti da jednom ostane 96000 kn, a drugome 1000 kn. Nasuprot tomu imamo situaciju gdje osobi uzmemo 5000kn ako ima plaću od 100000 kn, a osobama sa plaćom od 5000 kn smanjimo troškove života za 4000 kn i damo im veću plaću za 1000kn. Imat ćemo situaciju gdje su njihova konačna primanja koja mogu iskoristiti - 91000 kn i 6000 Kn. Osobi koja je prije imala veću plaću, i dalje ostaje većina njezine slobode, jer je mala razlika u njegovim mogućnostima, ali je druga osoba dobila drastično veću slobodu. Iz ovog primjera možemo vidjeti da je unutar socijalne države, koju oslikava druga situacija s plaćama, realna sloboda koju imaju građani znatno ukupno veća nego u prvom primjeru koji je tipična situacija liberalne države.

Argument

Liberalna država bolja je od socijalne jer više potiče individualni i društveni razvoj. Stavljanje ljudi u poziciju u kojoj si moraju samostalno osigurati egzistencijalne i osobne potrebe, te minimalno uplitanje, omogućuje pojedincima veću odgovornost spram sebe i svojih odluka, te odluka drugih. Ako znamo da ćemo uvijek imati siguran smještaj, hranu, obrazovanje i posao, ne moramo se samostalno truditi, ni brinuti se zbog toga do koje mjere će naše odluke utjecati na nas. To je metoda kojom se koristi socijalna država. Nasuprot tomu, liberalna će država pojedincima omogućiti pošteno natjecanje tako da će im omogućiti da se ona sama ne upliće, ostaviti im više njihovih resursa, te osigurati da im drugi ne narušavaju tu slobodu, kako bi oni samostalno odlučili što i na koji način će raditi u tom poštenom natjecanju. Ovakva pozicija, osim što bolje omogućuje da građani pronalaze svoje, individualne odabire, veliki naglasak stavlja na kreativna rješenja. Na isti način i kompanije bivaju odgovornije same prema sebi jer veću količinu resursa imaju za trošenje što im omogućuje da kvalitetnije pronađu načine kako da budu bolji od konkurencije. Ovakva situacija plodna je za stvaranje raznovrsnijih proizvoda, potiče kreativan raznovrstan razvoj, pojedinaca, društva i proizvoda.

Pobijanje

Slična situacija događa se i u drugom argumentu. U praktičnom smislu, u liberalnim državama troškovi nužnog života znatno su veći tako da se poticanje individualizma i napretka zapravo događa kod vrlo malog broja bogatih ljudi. Odnosno unutar liberalizma, bogati ljudi postaju bogatiji, a siromašni siromašniji. Primjeri u kojima siromašni ljudi u liberalnim državama „uspiju“ u životu znatno su rjeđi od primjera gdje završavaju bez osnovnih ljudskih potreba. Također, u današnjem svijetu ne postoji znatna razlika u razvijenosti između socijalnih i liberalnih država.

Glasaj!

Socijalna država je bolja od liberalne

najgledanije