Članak 1.

Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu HRT) nositelj je obrazovnog portala projektdrugi.hrt.hr (u daljnjem tekstu projektdrugi.hrt.hr) koji omogućuje korisnicima pristup sadržaju namijenjenom djeci i mladima iz ponude HRT-a na otvorenoj internetskoj mreži putem prijamnih uređaja (pametni telefoni, računala, tableti) na području Republike Hrvatske. Korištenje određenih sadržaja izvan Republike Hrvatske onemogućeno je u skladu sa stečenim pravima isključivo za područje Republike Hrvatske. Ovim uvjetima korištenja utvrđuju se načini korištenja usluge prijma programskih sadržaja HRT-a putem otvorene internetske mreže.

Članak 2.

Na portalu projektdrugi.hrt.hr ne prikupljaju se podaci o maloljetnicima.

Obavještavamo roditelje, odnosno zakonske zastupnike maloljetnika, da ako primijete da su traženi ili dostavljeni bilo kakvi osobni podaci maloljetnika, odmah obavijeste HRT, Odjel Djeca i mladi.

Članak 3.

Za korištenje portala projektdrugi.hrt.hr korisnik mora osigurati ispravan rad prijamnog uređaja, koji mora biti spojen na internet te posjedovati potrebne računalne programe, ovisno o vrsti i modelu prijamnika.

Projektdrugi.hrt.hr je moguće koristiti isključivo u vremenu kada je prijamni uređaj spojen na internet, bez obzira na korištenu infrastrukturu za spajanje, a koja među ostalim može uključivati mobilnu i fiksnu mrežnu infrastrukturu, kućne instalacije, bežične veze, pristupne točke (Hot Spot) itd.

Korisnik je upoznat i suglasan kako je za korištenje usluge potreban kvalitetan pristup internetu te da, ovisno o internetskoj vezi, projektdrugi.hrt.hr nije uvijek dostupan pod jednakim uvjetima i s jednakom kvalitetom.

HRT nije odgovoran za nedostupnost usluge tijekom dogovorenog i planiranog održavanja ili nadogradnje sustava, nedostupnost usluge uzrokovane višom silom, nedostupnost uzrokovane aktivnostima i pojavama na koje HRT nema niti može imati utjecaj (npr. nestručno korištenje korisničkih uređaja, gubitak električnog napajanja na lokaciji korisnika, prekid pristupne infrastrukture kod krajnjeg korisnika, ispadanje mobilnih prijenosnih mreža ili nezadovoljavajuća kvaliteta pristupne mobilne veze).

Korištenjem portala projektdrugi.hrt.hr korisnik prihvaća ove uvjete korištenja te sve njegove izmjene i dopune.

Članak 4.

HRT korisnicima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja u sklopu portala projektdrugi.hrt.hr. Svi korisnici mogu se služiti sadržajima isključivo u skladu s ovim uvjetima korištenja.

Svim sadržajima korisnici se koriste na vlastitu odgovornost i HRT ne odgovara ni za kakve troškove i moguću štetu nastalu primanjem sadržaja.

Dobne oznake na pojedinim sadržajima označavaju da je njihova uporaba dopuštena isključivo osobama starijima od oznakom navedenog broja godina, u skladu s Pravilnikom o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima („Narodne novine“, 28/15).

Sadržaj HRT-a zaštićen je autorskim i srodnim pravima. Nije dopušteno mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja, osim uz pisanu suglasnost HRT-a. Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih ili srodnih prava, o tome je dužan bez odgode obavijestiti HRT. Ako HRT utvrdi da se korisnik neovlašteno koristi sadržajem ili ga distribuira, ima pravo trenutačno i bez upozorenja ukinuti mu pristup tom sadržaju.

Članak 5.

Pristup i konzumacija sadržaja putem Juhuhu moguća je putem pametnih telefona i tableta (iOS 8.1 i novije, Android 7.0 i novije), osobnih računala (Windows 7 i novije, Mac OS X v. 10.7. i novije, uz korištenje standardnih Internet preglednika: Chrome, Mozilla, Safari).

HRT ne odgovara za smetnje u prijmu sadržaja zbog nezadovoljavajućih tehničkih uvjeta kod korisnika ili nedovoljne brzine internetske veze.

Članak 6.

HRT zadržava pravo bez najave promijeniti ili modificirati ove uvjete korištenja. O svakoj promjeni HRT će obavijestiti korisnike. Korištenjem bilo kojeg sadržaja u sklopu portala projektdrugi.hrt.hr smatra se da su korisnici upoznati i suglasni s promjenama uvjeta korištenja.