Debate

Treba li homoseksualnim parovima dopustiti posvajanje djece?

Argument

Zasnivanje obitelji i odgajanje djece jedno je od ljepših iskustava koje pojedinac može doživjeti. To je pravo koje sva društva smatraju iznimno važnim, a europska ga konvencija za ljudska prava štiti svojim osmim člankom. Mi kao društvo potičemo i financiramo to da se zasnivaju obitelji.

Homoseksualni parovi dio su našeg društva koji želi i može prakticirati to pravo. To znači da imamo moralnu obvezu. Ova obveza postaje još veća ako znamo da je danas legalno i moguće da homoseksualni par dobije biološko dijete jednog od partnera i bilo bi duboko nemoralno sprečavati drugi dio tog para da posvoji i preuzme zakonsku odgovornost za dijete koje su zajedno htjeli.

Kako bismo zaštitili osnovno ljudsko pravo na zasnivanje obitelji i odgajanje djece, homoseksualnim parovima trebamo dopustiti posvajanje djece.

Pobijanje

Pravo na obitelj je pravo koje se temelji na zasnivanju obitelji, a ne na posvajanju. Ključan dio prava na obitelj je biološka osnova - smatramo da biološki roditelji mogu i žele pružiti djetetu sve najbolje. S obzirom na to da homoseksualni par ne može zasnovati obitelj, smatramo kako nema osnove da traže pravo na obitelj u klasičnom obliku. Država u statusu quo regulira posvajanja i heteroseksualnim roditeljima - opravdanje za to jest da su mališani u domovima za nezbrinutu djecu jedna od najugroženijih skupina u našemu društvu i država mora osigurati da odrastaju u povoljnim uvjetima. Naravno, ako homoseksualac dobije dijete prirodnim putem, nitko mu ga ne može (i ne bi trebao oduzeti) i samim time jamčimo i homoseksualcima pravo na zasnivanje obitelji.

Argument

Država ima pravo nešto braniti samo ako ima dokaze da to nešto može štetiti. U slučaju posvajanja djece, ono je dopušteno parovima koji mogu dokazati da će raditi u najboljem interesu djeteta i omogućiti mu poticajnu okolinu punu ljubavi. Homoseksualni parovi mogu bez imalo problema zadovoljiti ovaj kriterij.

Većina istraživanja vrlo jasno potvrđuje potpunu i neupitnu sposobnost homoseksualnih roditelja da osiguraju sve uvjete za razvoj djeteta. Istraživanja pokazuju da se djeca i biološka i nebiološka homoseksualnih parova razvijaju jednako uspješno kao i sva druga djeca. Ako nemamo nikakvih dokaza za probleme, suprotno je ideji demokracije da to branimo i zbog toga homoseksualnim parovima treba dopustiti posvajanje djece.

Pobijanje

Iako ne osporavamo mogućnosti homoseksualnih parova da budu roditelji, trebamo i promotriti društvo u kojem će ta djeca odrastati. Naša zajednica još u velikoj većini slučajeva stigmatizira homoseksualce i smatramo da je duboko nemoralno toj stigmi izložiti dijete. Oni koji dolaze iz domova za nezbrinutu djecu već su u statusu quo ugroženi i smatramo da je dodavanje ove socijalizacijske zapreke veoma loše za to dijete. Njegova sekundarna socijalizacija (koja je već otežana zbog nedostatka primarne socijalizacije s članovima obitelji u ranom djetinjstvu) postaje još teža kada se dijete suočava s diskriminacijom vršnjaka, ali često i učitelja, profesora, obiteljskih liječnika i ostalih ljudi koji su autoritetne figure. Takav socijalizacijski poremećaj često stvara mnogo veće probleme u odrasloj dobi i smatramo da država ima potpuni legitimitet u pokušaju da to spriječi.

Argument
Osobe homoseksualne orijentacije u Hrvatskoj su i dalje stigmatizirane, a ta bi stigma s homoseksualnog para prešla i na njihovu posvojenu djecu. Kod procesa posvajanja zadaća je države osigurati najstabilnije moguće okružje za dijete i osigurati najbolje moguće uvjete za njegov nesmetani rast i razvoj. Djetetu homoseksualnih roditelja, koliko god ga oni voljeli, država to ne može jamčiti. Ako to ne može učiniti, onda država to ne smije dopustiti.
Pobijanje
Iako će stigma postojati, ona je i dalje komparativno manja od štete koja se nanosi djetetu koje odrasta bez obitelji. Oni koji odrastaju u domovima za nezbrinutu djecu često su skloni maloljetničkoj delinkvenciji, opijatima i psihičkim poremećajima, lošem uspjehu u školi, ali i na radnome mjestu, a sve to posljedice su nedostatka obitelji. Homoseksualni parovi dokazano mogu djeci pružiti ljubav i stabilnost, što su glavni čimbenici za prevladavanje navedenih problema i država ima odgovornost omogućiti i toj djeci zdravo odrastanje.
Argument

Djeca najbolje funkcioniraju kada odrastaju u obitelji s jednim ocem i jednom majkom. Tako najbolje uče rodne uloge koje im poslije pomažu u socijalizaciji i svladavanju obrazaca ponašanja koji će im pomoći u integraciji s drugim članovima društva.

Budući da je to najbolja okolina za odrastanje djeteta, država mora raditi na promicanju takve okoline. Poruka da je za društvo najbolje zasnivati tradicionalnu obitelj i da društvo ima interes u očuvanju tradicionalne obitelji mora biti jasna i jednoznačna. Dopuštanjem različitih "kombinacija" parova i neparova koji posvajaju djecu država ovu poruku relativizira i time ugrožava najstabilniju društvenu jedinicu - tradicionalnu obitelj.

Pobijanje

U 21. stoljeću shvatili smo da mnogi obrasci prema kojima su naše zajednice funkcionirale nisu pravedni ni prirodni. Jedan od tih obrazaca svakako su binarne rodne uloge. Smatramo da je u društvu koje se svakim danom sve više odmiče od tog obrasca, bolje učiti obrasce modernog svijeta koji uključuju i netradicionalne brakove i obitelji. Ovaj argument jednak je argumentu da majke ne bi trebale raditi kako bi se mogle brinuti za djecu i kućanstvo, jer je i to jedan od faktora tradicionalne obitelji, pa vidimo kako je nezamislivo da neka moderna vlada to danas predloži.

Što se tiče praktičnog aspekta, tradicionalna obitelj nešto je što je već ugroženo i heteroseksualnim brakovima, ne samo pomicanjem rodnih uloga nego i rastavama braka, preljubima… Jasno nam je kako država mora osigurati uvjete za dobrobit svih pojedinaca, pa i onih koji ne žele zasnovati tradicionalnu obitelj te smatramo da je moderna obitelj 21. stoljeća ona koja nije uniformna u svojoj postavi i ulogama svojih članova i može postati dobar standard nove stabilne društvene jedinice.

Glasaj!

Homoseksualnim parovima treba dopustiti posvajanje djece

najgledanije