01:42
Animirani filmovi

Projekt Drugi - prava manjina

U demokratskom društvu postoje prava koja se nikome ne mogu uskratiti, pa čak ni odlukom većine.

najgledanije