Debate

Je li uvođenje posebnih razreda za djecu pripadnike romske manjine opravdano?

Argument

Uvođenje posebnih razreda za romsku manjinu omogućilo bi bolje obrazovanje. Obrazovanje je sastavni dio Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma i odnosi se na predškolski odgoj pripadnika romske nacionalne manjine, njihovo osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje te opismenjavanje i obrazovanje odraslih. Razlika u predznanju djece pripadnika romske manjine i druge djece, često je jako velika. Također, roditelji pripadnici romske manjine u većini slučajeva pružaju manju potporu obrazovanju svoje djece. Zbog tih razloga razlika u obrazovnim potrebama pripadnika romske manjine i ostalih učenika iznimno je velika. Kada bi pripadnici romske manjine imala posebne razrede, mogli bismo lakše i bolje odgovoriti upravo na njihove specifične obrazovne potrebe. Druženje i integracija s ostalim učenicima mogli bi se odvijati u sklopu nekih predmeta, poput tjelesnog, likovnog i glazbenog, i ostalih školskih aktivnosti.

Pobijanje

Kao što je i sama Afirmacija napisala, Nacionalni program za Rome prepoznao je predškolski odgoj kao iznimno važan. U sklopu njega maksimalno bi se smanjile razlike u predznanju koje bi Romi imali. Također, upis u školu ne zahtijeva predznanje te je upravo glavni cilj početka škole izjednačiti znanje učenika. Svaki učenik ima specifične potrebe, bez obzira na to je li Rom ili nije, i to je problem obrazovnog sustava općenito. Ne postoji ništa inherentno kod Roma zbog čega bi bilo potrebno razdvajati razrede, a što se ne može riješiti prije polaska u školu. Također, u sklopu škole postoji dopunska nastava koja služi za nadoknađivanje zaostataka. Smatramo da bi zajednički razredi pružili jednako dobro obrazovanje kao i zasebni.

Argument

Uvođenje posebnih razreda za pripadnike romske manjine smanjit će diskriminaciju. Djecu pripadnike romske zajednice često u osnovnim i srednjim školama diskriminiraju i zlostavljaju ostali učenici. Mi smatramo da bi djeca pripadnici romske manjine provodila vrijeme u školi kvalitetnije i ugodnije ako bi se uveli posebni razredi u kojima takva diskriminacija ne bi bila moguća. Kako je većina diskriminacije naučena kod kuće, jer odrasla populacija također diskriminira romsku populaciju, škole neće moći riješiti problem diskriminacije, ponajviše u najranijoj i najosjetljivijoj dobi. Iako ovo ne rješava problem diskriminacije u cijelom društvu, barem omogućuje romskoj manjini obrazovanje bez diskriminacije. Glavna uloga škola trebala bi biti upravo obrazovanje, a zasebni razredi svakako bi pružili bolju podlogu za obrazovanje Roma.

Pobijanje

Diskriminacija se uistinu uči kod kuće i od okoline. I to od najranije dobi. Upravo je zato iznimno važno da od početka školovanja djeca budu izložena zajedničkom radu i suradnji s romskom manjinom kako bi shvatila da pripadnici romske manjine mogu postići jednake rezultate kao i ostali. S obzirom na to da su učitelji i profesori obrazovani stručnjaci i na području odgoja, smatramo da bi oni mogli utjecati ne samo na zaustavljanje diskriminacije prema Romima, nego i diskriminacije općenito. Osim obrazovanja, glava uloga škole jest i odgoj pa je iznimno važno spriječiti diskriminaciju te integrirati romsku manjinu, što se može postići jedino u zajedničkim razredima.

Argument

Uvođenje posebnih razreda za djecu pripadnike romske manjine nije opravdano jer dovodi do diskriminacije i dodatno šteti njihovoj integraciji u društvo. Romska manjina već je diskriminirana i neprihvaćena u današnjem društvu. Kako bismo smanjili predrasude prema njima, trebamo ih što više integrirati u društvo, a pogotovo u obrazovni sustav, jer baš je to vrijeme kada razvijamo i stvaramo svoja stajališta. Ako odvojimo djecu pripadnike romske manjine, ostala djeca neće dolaziti u kontakt s njima, a to dodatno otežava smanjenje predrasuda i integraciju romske manjine.

Želimo da sva djeca pohađaju iste škole, ostvaruju međusobni kontakt i time stvore zajedništvo, neovisno o razlikama. Uvođenje posebnih razreda nepotrebno je i dodatno šteti današnjem društvu te zato nikako nije opravdano.

Pobijanje

Afirmacijska strana se slaže da je diskriminacija problem koji treba riješiti, međutim ne smatramo da su zajednički razredi najbolja metoda za to. Pogotovo zato što u razredu djeca pripadnici romske manjine najčešće imaju lošije rezultate, čime se upravo diskriminacija nastavlja. Djeca pripadnici romske manjine i dalje bi išla u iste škole kao i ostali, samo u poseban razred, te bi se mogli i dalje družiti. Škole su odgojno-obrazovne ustanove, poenta školskih sati je obrazovanje, a odgojna uloga više je izražena na satima glazbenoga, tjelesnoga i likovnoga te na odmorima, što se jednostavno može organizirati zajedno za sve učenike. Škole mogu organizirati međurazredna i međuškolska druženja gdje bi se svi učenici (romske i neromske skupine) družili.

Argument

Zasebnim razredima nastavljala bi se stvarati ideja o inferiornosti Roma. Romska djeca imaju teškoće koje negativno utječu na njihov uspjeh u školi. Češće žive u siromaštvu, otežan im je pristup zdravstvu i često su žrtve nasilja. Također, njihovi roditelji ne mogu im pomagati i omogućivati korisne stvari (udžbenik, laptop) koliko to čine ostali roditelji. Nadalje, ako se djeci pristupa očekujući negativne oblike ponašanja, takvo je ponašanje vjerojatnije.

Zbog ovih bi razloga romski razredi vjerojatno imali lošije obrazovne ishode, ali nikako vlastitom krivnjom. Međutim, vanjskom promatraču to bi služilo kao potvrda predrasuda o Romima. To se da izbjeći komunikacijom i suradnjom romske i neromske djece te roditelja u zajedničkim razredima. Rasla bi svijest o tome da su problemi romske manjine sustavni, a ne rezultat njihove „problematične kulture“.

Pobijanje

U današnjem obrazovnom sustavu teško je obrazovati učenike u skladu s njihovim potrebama jer ih se sve tretira podjednako u nekom razredu. Jedan profesor vodi brigu o previše učenika, a oni imaju različite potrebe. Posebno je teško obrazovati romsku djecu zajedno s neromskom djecom jer imaju potpuno drugačije potrebe (npr. manje predznanje, nedovoljno poznavanje jezika, nepoticajna okolina kod kuće…). Dobar profesor pristupa učenicima bez predrasuda, a ako nije dobar i ima predrasude, to će se jednako vidjeti u svim razredima, i u zasebnima i u nezasebnima, a idealno obrazovanje je ono s istim ishodom koje poštuje osobne potrebe učenika.

Glasaj!

Uvođenje posebnih razreda za djecu pripadnika romske manjine je opravdano

najgledanije